Navigácia

Absolventská práca - SMERNICA

Ročníková práca - SMERNICA

Pokyny na spracovanie prác z praxe

Úvodná strana správy z praxe - VZOR

Metodický pokyn k podnikateľskému plánuSpráva o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej obchodnej akadémie amos, holíčska 2, bratislava za školský rok 2005/2006.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej obchodnej akadémie amos, holíčska 2, bratislava za školský rok 2007/2008.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej obchodnej akadémie amos, holíčska 2, bratislava za školský rok 2008/2009.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej obchodnej akadémie amos, holíčska 2, bratislava za školský rok 2009/2010.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej obchodnej akadémie amos, holíčska 2, bratislava za školský rok 2010/2011.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej obchodnej akadémie amos, holíčska 2, bratislava za školský rok 2011/2012.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej obchodnej akadémie amos, holíčska 2, bratislava za školský rok 2012/2013.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej obchodnej akadémie amos, holíčska 2, bratislava za školský rok 2013/2014.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej hotelovej akadémie Gasmo za školský rok 2014/2015

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej obchodnej akadémie amos, Holíčska 2, bratislava za školský rok 2014/2015

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej obchodnej akadémie amos, Holíčska 2, bratislava za školský rok 2015/2016

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY, Dudova 4, bratislava za školský rok 2016/2017

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria