Navigácia

Súkromná stredná odborná škola

 

Vyššie odborné štúdium – CESTOVNÝ RUCH

denné studium

Končíš strednú školu a máš záujem pokračovať v štúdiu? Príď medzi nás. Ponúkame:
- možnosť študovať na jednej z najlepších stredných škôl podľa úspešnosti absolventov,
- možnosť skrátiť si vysokoškolské štúdium (na niektorých vysokých školách),
- absolventi získajú titul DiS. (diplomovaný špecialista),
- možnosť získať preukaz sprievodcu cestovného ruchu,
- skupinové vyučovanie podporené individuálnym prístupom ku každému študentovi,
- prístup k študijným materiálom v elektronickej forme,
- konzultačné hodiny pre žiakov, ktorí potrebujú znova vysvetliť alebo doplniť učivo - po dohode s vyučujúcim,
- rozšírenú výučbu cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský),
- odborné prednášky a exkurzie z oblasti cestovného ruchu,
- odbornú prax v podnikoch cestovného ruchu, ktoré absolvujú žiaci v 1., 2. a 3. ročníku,
- možnosť získať EUROPASS dodatok k absolventskému diplomu,
- vysoko efektívne učenie – integrované tematické vyučovanie, moderné vyučovacie metódy,
- wifi pripojenie na počítačovú sieť v budove celej školy,
- vyučovanie v multimediálnych učebniach.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria