Navigácia

Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2017/2018

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

DIAĽKOVÉ ŠTÚDIUM (KONZULTAČNÉ DNI)

a DIŠTANČNÉ ŠTÚDIUM

1.   POLROK: 

01. september 2016 – 31. január 2018

 

Termín vykonania skúšok: 26. 01. 2018

 

Obchodná akadémia – 4 – ročné štúdium :

 

PONDELOK:

 

 

SEPTEMBER

- 04., 11., 18., 25.

 

OKTÓBER    

- 02., 09., 16., 23.

 

NOVEMBER

- 06., 13., 20., 27.

 

DECEMBER

- 04., 11., 18.

 

Vyššie odborné 3 –ročné štúdium  cestovný ruch :

 

UTOROK:

 

 

SEPTEMBER   

- 19.

 

OKTÓBER       

- 17.

 

NOVEMBER   

- 14.

 

DECEMBER  

- 12.

 

 

 

2.   POLROK: 

01. február 2018 – 29. jún 2018

 

Termín vykonania skúšok: 22. 06. 2018 ( I. – III. ročník)

 

Obchodná akadémia – 4 -  ročné štúdium:

 

PONDELOK:

 

 

JANUÁR      

- 29.

 

FEBRUÁR    

- 05., 12., 19., 26.

 

MAREC        

- 12., 19., 26.

 

APRÍL           

- 09., 16., 23., 30.

 

MÁJ               

- 07., 14., 21., 28.

 

 

 

 

Vyššie odborné  3 – ročné štúdium cestovný ruch:

 

UTOROK:

 

 

JANUÁR      

- 30.

 

FEBRUÁR   

- 20.

 

MAREC       

- 20.

 

APRÍL          

- 24.

 

MÁJ             

- 15.

 

Časový rozvrh hodín diaľkového štúdia

0.    (6.) hodina

12.55 – 13.40

 1. (7.) hodina

13.45 – 14.30

 1. (8.) hodina

14.35 – 15.20

 1. (9.) hodina

15.25 – 16.10

 1. (10.) hodina

16.20 – 17.05

 1. (11.) hodina

17.15 – 18.00

 1. (12.) hodina

18.05 – 18.50

 1. (13.) hodina

18.55 – 19.40

 

MATURITNÉ  SKÚŠKY                   

RIADNY  TERMÍN

 

13. a 15. marec 2018

EČ, PFIČ zo SJL, z ANJ, z NEJ, MAT

16. apríl 2018 

PČOZ

21. máj – 08. jún 2018

ústna forma internej časti MS

 

 

NÁHRADNÝ TERMÍN

 

10. až 13. apríl 2018

EČ, PFIČ zo SJL, z ANJ, z NEJ, MAT

 

ABSOLVENTSKÉ  SKÚŠKY

MIMORIADNY  TERMÍN

19. september 2017

KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

Komisionálne skúšky za 1. polrok: 6. február až 17. február 2018 (triedy maturujúce v školskom roku 2017/18)

Komisionálne skúšky za 1. polrok: 6. február  až 31. marec 2018

Komisionálne skúšky za 2. polrok: 21. august až 31. august 2018

Komisionálne skúšky (rozdielové, opravné) môžu konať žiaci aj v iných termínoch.

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Prijímacie skúšky sa konajú v mesiacoch máj, jún a august 2018.

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Dudova 4, 851 02 Bratislava
 • 02/6381 5688

Fotogaléria