Navigácia

 • 26. 9. 2017

  Predmety MS

  Žiak strednej odbornej školy a konzervatóriá s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

  1. slovenský jazyk a literatúra,
  2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov (ANJ, NEJ),
  3. teoretická časť odbornej zložky,
  4. praktická časť odbornej zložky.

 • Virtuálna prehliadka školy

 • 7. 2. 2017 Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka denného štúdia
  pre školský rok 2017/2018
  Študijný odbor:
  6317 M 00 obchodná akadémia
  6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu
 • Zmena adresy školy

  Škola sa od 1.12.2015 presťahovala na Dudova 4, Bratislava
  Tel.: 02/6381 5688

  mail: sekretariat@soa-amos.sk

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Dudova 4, 851 02 Bratislava
 • 02/6381 5688

Fotogaléria