Menu

Termíny skúšok 2. polrok 2017/2018

Termín skúšok 2. polrok - Trieda: I. A

študijný odbor : obchodná akadémia 4- ročné maturitné

Predmet Vyučujúci 1. termín 2. termín 3. termín
    Dátum Čas Dátum Čas Dátum Čas
SJL Mgr. Virsiková 31.5.2018 * 12.00 7.6.2018 14.30    
ANJ PhDr. Čepelová* 7.5.2018 18.00 21.5.2018 14.45    
NEJ Mgr. Ficeková 4.6.2018 13.00 11.6.2018 13.00 12.6.2018 13.00
DEJ Mgr. Virsiková 31.5.2018 12.00 7.6.2018 14.30    
BIO Ing. Gdovinová 28.5.2018 12.00 4.6.2018 12.00 11.6.2018 12.00
GEG Doc. RNDr. Ivaničková Individuálna dohoda o termíne a podmienkach skúšky.
MAT Mgr. Trandžíková 5.6.2018 14.30 11.6.2018 13.00 18.6.2018 13.00
INF Ing. Krchnák   Individuálna dohoda o termíne a podmienkach skúšky.
POE Ing. Brbúchová 4.6.2018 12.30 11.6.2018 12.30 12.6.2018 12.30
UCT Ing.Bederková 28.5.2018 11.00 29.5.2018 8.00 12.6.2018 8.00
TVZ Ing.Bederková 28.5.2018 11.00 29.5.2018 8.00 12.6.2018 8.00
PKK Ing. Gdovinová 28.5.2018 12.00 4.6.2018 12.00 11.6.2018 12.00
ADK Ing. Gdovinová 28.5.2018 12.00 4.6.2018 12.00 11.6.2018 12.00
               
*

K PhDr. Čepelovej je potrebné sa prihlásiť na skúšku

termín u Mgr. Virsíkovej zrušený

         

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria