Menu

Termíny skúšok 1. polrok 2017/2018

Termín skúšok 1. polrok - Trieda II. CR

študijný odbor : cestovný ruch - vyššie odborné štúdium

 

Predmet Vyučujúci 1. termín 2. termín 3. termín
    Dátum Čas Dátum Čas Dátum Čas
ANJ PhDr. Čepelová 8.1.2018 14.30 15.1.2018 14.30 dohoda  
NEJ Mgr. Lábska 12.12.2017 11.00 18.12.2017 12.30 9.1.2018 11.00
ERC Ing. Bednárová 12.12.2017 11.30 9.1.2018 10.00 16.1.2018 10.00
TCR Ing. Dendiš 18.12.2017 12.00 9.1.2018 10.30 16.1.2018 10.30
DEK Mgr. Virsiková 7.12.2017 14.30 11.1.2018 14.30 18.1.2018 14.30
GOR doc. Ivaničková Individuálna dohoda o termíne a podmienkach skúšky.
UCT Ing. Bederková 18.12.2017 10.00 8.1.2018 10.00 15.1.2018 8.00
API Ing. Bederková 18.12.2017 10.00 8.1.2018 10.00 15.1.2018 8.00
SDH Ing. Bednárová 12.12.2017 11.30 9.1.2018 10.00 16.1.2018 10.00
SPC Ing. Dendiš 18.12.2017 12.00 9.1.2018 10.30 16.1.2018 10.30
ACR Ing. Bednárová 12.12.2017 11.30 9.1.2018 10.00 16.1.2018 10.00

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria