Menu

Termíny skúšok 1. polrok 2017/2018

Termín skúšok 1. polrok - Trieda: IV. A

študijný odbor: obchodná akadémia 4- ročné maturitné

 

Predmet Vyučujúci 1. termín 2. termín 3. termín
    Dátum Čas Dátum Čas Dátum Čas
SJL Mgr. Virsiková 7.12.2017 14.30 11.1.2018 14.30 18.1.2018 14.30
ANJ PhDr. Čepelová 8.1.2018 14.30 15.1.2018 14.30    
NEJ Mgr. Ficeková 18.12.2017 12.00 8.1.2018 13.00 15.1.2018 13.00
POE Ing. Brbúchová 18.12.2017 12.30 8.1.2018 10.00 15.1.2018 10.00
UCT Ing. Bederková 18.12.2017 10.00 8.1.2018 10.00 15.1.2018 8.00
ADK Ing. Gdovinová 11.12.2017 12.00 18.12.2017 12.00 15.1.2018 12.00
MEU Ing. Brbúchová 18.12.2017 12.30 8.1.2018 10.00 15.1.2018 10.00
EKC Ing. Bederková 18.12.2017 10.00 8.1.2018 10.00 15.1.2018 8.00
AJP PhDr. Čepelová 8.1.2018 14.30 15.1.2018 14.30    
NPX Mgr. Ficeková 18.12.2017 12.00 8.1.2018 13.00 15.1.2018 13.00
MAT Mgr. Trandžíková 20.12.2017 10,45 11.1.2018 12.00 15.1.2018 13.00

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria