Navigácia

Maturita

 • Predmety MS

  Žiak strednej odbornej školy a konzervatóriá s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

  1. slovenský jazyk a literatúra,
  2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov (ANJ, NEJ),
  3. teoretická časť odbornej zložky,
  4. praktická časť odbornej zložky.

  26.09.2017 08:38 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Dudova 4, 851 02 Bratislava
 • 02/6381 5688

Fotogaléria