Navigácia

Prijímacie konanie

Kritériá na prijatie na školský rok 2017/2018

Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka denného štúdia
pre školský rok 2017/2018
Študijný odbor:
6317 M 00 obchodná akadémia
6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria