Menu

Maturita

Zoznam žiakov na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky v abecednom poradí podľa priezviska v školskom roku 2017/2018

Termín: 21. mája 2018

 

Priezvisko a meno Trieda SJL ANJ/NEJ TČOZ Dátum
Chamrazová IV. A 9,00 12,50 10,20 21. mája 2018
Lacko IV. A 9,20 10,40 8,00 21. mája 2018
Lúčová IV. A 8,40 13,10 10,50 21. mája 2018
Maňáková IV. A 10,20 11,00 8,30 21. mája 2018
Strapko IV. A 11,00 13,50 11,50 21. mája 2018
Strecká IV. A 8,20 13,30 11,20 21. mája 2018
Veliká IV. A 8,00 11,20 9,00 21. mája 2018
Bajbárová IV. MR 10,40 11,40 13,20 21. mája 2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria