Navigácia

O škole Hodnotenie školy z pohľadu zamestnávateľov
Hodnotenie školy z pohľadu zamestnávateľov


V roku 2014 sa v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR uskutočnil prieskum - Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.
Zámerom prieskumu bolo zistiť znalosti zamestnávateľov o školách vo svojich krajoch. Firmy školy hodnotili podľa viacerých kritérií. Hlavnými kritériami pritom boli skúsenosti zamestnávateľov s absolventmi konkrétnej školy.

Škola mohla teoreticky získať celkové hodnotenie v rozsahu 0 až 100 %.
Výsledky ukázali, že celkový priemer hodnotenia zo všetkých hodnotených škôl je 44,8 %.
Nad touto celkovou priemernou hodnotou sa umiestnilo 308 škôl, pod touto priemernou hodnotou je 123 škôl.


A ako sa umiestnila SOA AMOS v rámci BSK si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Kritérium

Percento Umiestnenie

Spontánna znalosť

2,2 8.

Skúsenosť s absolventmi

2,2 4.

Podporená znalosť školy

50,0 14.

Celková pripravenosť absolventov pre prax

81,3 4.

Iniciatívnosť školy v hľadaní spolupráce s podnikmi

75,0 6.

Iniciatívnosť školy v hľadaní práce pre absolventov

66,7 4.

Dĺžka odbornej praxe študentov

81,3 5.

Technické vybavenie školy z pohľadu praxe – dielne

62,5 10.

Kvalita praktickej  prípravy absolventov

81,3 7.

Kvalita teoretickej prípravy absolventov

68,8 10.

Kvalita riadenia a manažovania školy

62,5 10.

Kvalita výučby v oblasti PC gramotnosti

81,3 6.

Kvalita výučby cudzieho jazyka

83,3 4.

Či drží škola krok s dobou

75,0 10.

Finálny výsledok BSK

54,6 13.

Finálny výsledok SR

54,6 72.

Spracované podľa zdrojov agentúry AKO s.r.o., Agentúra pre marketingový výskum trhu, reklamy a médií, ktorá vykonávala tento prieskum.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria