Navigácia

O škole Hodnotenie školy z pohľadu zamestnávateľov

O škole

Kto sme?

SOA AMOS vznikla na základe schváleného projektu a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 280/1994 Z.z. o súkromných školách. K 1. septembru 1997 Ministerstvom školstva SR bola zaradená do siete súkromných škôl v Slovenskej republike.
Sme členom Združenia škôl vyššieho odborného štúdia v SR, ktoré bolo ako jedna z prvých organizácií z nečlenských krajín EÚ prijaté do EURASHE (Európska asociácia národných asociácií neuniverzitného sektoru a vysokých odborných škôl). Patríme medzi najlepšie stredné školy podla úspešnosti absolventov.
Zdroj: www.skolskyportal.sk


S účinnosťou od 1.11.2015 sa zmenil názov SOA AMOS na Súkromná stredná odborná škola.

Uplatnenie absolventov

Absolventi tejto školy nachádzajú uplatnenie vo všetkých oblastiach podnikateľskej činnosti, v štátnej sfére - administratíve, bankovníctve, poisťovníctve, v oblasti cestovného ruchu. Môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria