Menu

Počet návštev: 1405696

Mapa

Novinky

 • 26. 9. 2017

  Predmety MS

  Žiak strednej odbornej školy a konzervatóriá s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

  1. slovenský jazyk a literatúra,
  2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov (ANJ, NEJ),
  3. teoretická časť odbornej zložky,
  4. praktická časť odbornej zložky.

 • 7. 2. 2017 Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka denného štúdia
  pre školský rok 2017/2018
  Študijný odbor:
  6317 M 00 obchodná akadémia
  6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu
 • Škola sa od 1.12.2015 presťahovala na Dudova 4, Bratislava
  Tel.: 02/6381 5688

  mail: sekretariat@soa-amos.sk

Oznamujeme Vám, že v školskom roku 2018/2019 otvárame:


6314 Q 00 Vyššie odborné štúdium - Cestovný ruch - denné, diaľkové, e-learning
(ukončenie titulom "DiS.")

Školné: denné 400 €/polrok
diaľkové, e-learning 375 €/polrok


6317 M 00 Obchodná akadémia - diaľkové štvorročné štúdium
Školné: 295 €/polrok
Konzultácie 2x do mesiaca

6317 N 00 Obchodná akadémia - dvojročné kvalifikačné štúdium - diaľkové, e-learning
Školné: 295 €/polrok
 

pre žiakov ZŠ

štvorročné denné štúdium v odbore
6317 M 00 Obchodná akadémia

Školné: 450 €/polrok

štvorročné denné štúdium v odbore
6324 M 00 Manažment regionálneho cestovného ruchu

Školné: 450 €/polrok

päťročné denné štúdium v odbore
6323 K 00 Hotelová akadémia

Školné: 450 €/polrok

 

 

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Dudova 4, 851 02 Bratislava
 • 02/6381 5688

Fotogaléria